MVO

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)?
Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent:  naast het streven naar winst (profit) ook rekening houden met het effect van activiteiten op het milieu (planet) en oog hebben voor menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf (people). Het gaat er om een balans te vinden tussen people, planet en profit. Steeds vaker blijkt dat die balans leidt tot betere resultaten voor zowel het bedrijf als voor de samenleving. Zie ook www.mvonederland.nl

Samen een goed doel steunen

Als maatschappelijk verantwoord ondernemer, steun ik via mijn werk een aantal goede doelen. Concreet betekent dit dat een percentage van mijn omzet gaat naar een van de onderstaande organisaties:

  • Humanitas
  • Zwerfjongeren Nederland
  • Amnesty International
  • Cordaid Memisa
  • Artsen zonder Grenzen
  • Stichting Menodi
  • en andere, eenmalige avtiviteiten met een maatschappelijk karakter

Opdrachtgevers kunnen ook zelf kenbaar maken welk goede doel zij willen steunen: een van de bovenstaande organisaties of een goed doel naar eigen keus.